Lá sen khô nguyên chất từ thiên nhiên
Lá sen khô nguyên chất từ thiên nhiên 120.000 đ