Giảo cổ lam
Giảo cổ lam 200.000 đ
Nụ vối & trà nụ vối
Nụ vối & trà nụ vối 200.000 đ
Râu ngô khô nguyên chất
Râu ngô khô nguyên chất 120.000 đ
Tâm sen khô nguyên chất
Tâm sen khô nguyên chất 450.000 đ
Cỏ ngọt nguyên chất 100%
Cỏ ngọt nguyên chất 100% 200.000 đ
Quả la hán
Quả la hán Liên hệ
Hạt kê vàng tách vỏ nguyên chất Chợ Quê Việt Nam
Hạt kê vàng tách vỏ nguyên chất Chợ Quê Việt Nam 120.000 đ
Lá sen khô nguyên chất từ thiên nhiên
Lá sen khô nguyên chất từ thiên nhiên 120.000 đ
Củ sen sấy nguyên chất 100%
Củ sen sấy nguyên chất 100% 450.000 đ
Hoa hòe khô nguyên chất
Hoa hòe khô nguyên chất 200.000 đ
Cao chè vằng quảng trị nguyên chất
Cao chè vằng quảng trị nguyên chất 300.000 đ