Gạo lứt rang ăn liền
Gạo lứt rang ăn liền 130.000 đ